BLOGGER AND THE BEAST

Not surprised to see that the SXM police dept. are under investigation for taking bribes to vote for Theo and Gracita.

What I am surprised about, is that someone is actually writing about it.

Our police are in depth to the Government for a lot, including their checks,

and every now and then the government calls in a favor.

I do hope, that the Dutch are investigating, so that when the police bribe bucket busts,

that they don’t just arrest those handing out the bribes (Theo), and those accepting the bribes (your lowly police officers), but also those involved in the cover up.

The SXM PD, need to learn, that it is not the crime, as much as it is the cover up.

The police are commiting crimes, shady and illicit activity on a regular basis, but their has to be someone on the inside covering for them.

People laugh, when I tell them about the illegal activities being committed by the SXMPD, because they have been treated way worse.

I hope that all officers involved in these crimes, or in the concealment of these crimes, don’t just lose their jobs, but also go to prison for their crimes.

They try to put people in jail, and assault them if they step out of line.

These corrupt officials should be imprisoned and forced to share cells with those that they targeted and locked up, while on their government payrolls.

I am working on a profanity free blog 🙂

Hey, Keith!!!!

How am I doing?

More to come on SXMPD crimes, abuses and cover ups!!!

2 comments

 1. Niet verrast om te zien dat het SXM police dept. wordt ondersocht voor het aannemen van smeergeld om voor Theo en Gracita te stemmen.

  Wat me wel verrast , is dat iemand er feitelijk over schrijft.

  Onze politie is het Goevernement voor een boel verschuldigd, incluis hun checks, en af en toe v raagt het goevernement om een gunst.

  Ik hoop, dat de Hoallanders het onderzoeken, zo dat als de politie smeergeld emmer omkiepert ze niet alleen degenen die het omkoopgeld geven (Theo) arresteren, en degenen die het smeergeld ontvangen (jelui lage politie officieren), maar ook all diegenen die bezig zijn de zaak in de doofpot te stoppen.

  Het SXM PD, moet leren, dat het niet alleen de misdaad is maar net zogoed ook de doofpot.

  De politie begaat misdaden, regelmatig duistere en ilegale bezigheden, maar er moet ook iemand daarbinnen zijn die de ze voor ze in de doofpot doet.

  Mensen lachen als ik ze over de illegale dingen die de SXMPD doet vertel, want ze zijn zelf veel erger behandelt.

  Ik hoop dat alle politie agenten die hierbij betrokken zijns, of in het verdoezelen ervan niet alleen hun baan verleizen maar ook de gevangenis in gaan.

  Zij probene mensen in de gevangenis te stoppen en aan te vallen als ze iets doendat hen iet bevalt.

  DEze omkoopbare ambtenaren zouden moeten worden gevangen gezet en gedwongen worden cellen te delen met diegenen die zij aanvallen terwijl ze door het goevernement worden betaalt.

  Ik ben bezig met een blog vrij van heiligschennis.

  Hey, Keith!!!!

  Wat vind je van me?

  Er komt meer over SXMPD misdaden, misbruik en verdoezeling!!!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s