LOYOLA, ALL YOU HAVE TO DO, IS SUE IF IT’S NOT TRUE

Loyola, the mistress, who happens to head the “SafeHaven” women’s abuse shelter, simply needs to sue me.

Loyola, after you and your boyfriend got beaten by the wife, a certain blogger, published the story….AND LOYOLA “THE WOMEN’S ABUSE ADVOCATE”, HAD THE BLOGGERS FEMALE RELATIVE, AND ALL OF HER KIDS EVICTED FROM THE SAFEHAVEN SHELTER!

Women’s abuse records are always kept strictly confidential, I will leave it at that. Loyola, think back about who you vindictively threw out of your abuse shelter back in 2009, because their relative had written the truth.

Loyola also has DENIED ever meeting me…………….

How stupid are you, Loyola? I’m not in the habit of going after the girlfriend or whatever, but realize that this “women’s advocate” is unqualified and got all of her SXM gigs from her lover Julian Rollocks.

I have Loyola’s emails dating back to 2004.

Nothing that Loyola has gotten, has been without Julian Rollocks somewhere in the background pulling the strings.

Then Loyola had the nerve to call a local personality, to deny knowing me.

Loyola, my dear…..first of all that WAS YOUR VAGINA IN THAT PICTURE!!!!

AND ANY COURT CASE WILL PROVE THAT!

NOW SUE ME! AFTER YOU WENT AROUND SLANDERING AND TALKING SHIT ABOUT ME ON JULIAN ROLLOCKS’ BEHEST,

MY DEAR WOMEN’S ADVOCATE.

You’ve abused Mrs Rollocks, by taunting her, harrassing her

letting her now who her husband really wanted etc.

You are so fucking desperate Loyola, you have to email pussy shots,

to keep that ugly old troll

to be continued….

2 comments

 1. Loyola, de minnares, die blijkt het hoofd te zijn van de “SafeHaven” vrouwen misbruik schuil onderkomen moet my gewoon aanklagen.

  Loyola, nadat jij en je vriendje werden geslagen door de vrouw, een zekere blogger publiceerde het verhaal. EN LOYOLA “DE VROUWEN MISBRUIK ADVOKATE”, GOOIDE DE BLOGGERS VROUWELIJK FAMILIELID EN ALL HAAR KINDERN UIT HET SAFEHAVEN ONDERKOMEN!
  Vrouwen misbruik dossiers worden altijd strict geheim gehouden, ik houd er hierbij over op. Loyola, denk terug wie jij wraakzuchtig uit je misbruik onderkomen gooide in 2009, omdat een familielid de waarheid had geschreven.

  Loyola heeft ook ONTKENt mij ooit ontmoet te hebben…………….

  Hoe stom ben je , Loyola? Het is niet mijn gewoonte achter vriendinnen of wat dan ook aan te gaan, maar realiseer dat deze ‘vrouwen advokate’ onbevoegd is en dat zeal haar gigs van haar geliefde Julian Rollocks krijgt..

  Ik heb Loyola’s emails gedateerd terug tot 2004.

  Niets dat Loyola heeft gekregen, was zonder dat Julian Rollocks ergens in de achtergrond aan de touwtjes trok.

  Toen had Loyola de moed om tegen een plaatselijke persoonlijkheid te ontkennen my te kennen.

  Loyola, mijn schat…..voor alles was dat JOU VAGINA IN DAT PLAATJE!!!!

  EN WELKE RECHTSZAAK OOK ZAL DAT BEWIJZEN!
  EN KLAAG ME NU AAN! nADAT JE ROND GING MIJ TE BELASTEREN EN SHIT OVER MIJ TE VERTELLEN IN OPDRACHT VAN JULIAN ROLLOCKS,

  MIJN SCHAT DE “VROUWEN ADVOKATE’.

  Je hebt Mevrouw Rollocks misbruikt, door haar te beschimpen, haar lastig te vallen.

  en haar te laten weten wat haar echtgenoot werkelijk wilde enzovoorts.

  Je bent zo verdomd wanhopig Loyola, dat je ku plaatjese moet emailen,

  om die oude lelijke kabouter te houden

  wordt vervolgd…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s