JULIAN ROLLOCKS RESIDES AT THE ATLANTIS CASINO, HE HAS LOST MILLIONS THERE, HOW CONVENIENT!

The fact that Julian Rollocks, Sarah Wescot Williams main advisor, has a huge gambling problem,  is no secret.

Everybody hits up the slots sometimes, and plays a  penny here and there.

But not Fantastic Mr Rollocks.

Julian Rollocks, enjoys high stakes polker,

but he’s a horrible polker player, so nobody should be surprised at the side agreement between Baetsen and Rollocks.

It’s called quid pro quo, learn the term.

Very important in politics.

So now we have Sarah’s top advisor, up to his ass in gambling debt, selling a “hot” Suzuki to Mr Baetsen.

Yes, People! The melee is just about to get sweet.

Because Baetsen wasn’t the only one driving around in “hot” cars that Mr Rollocks was supposedly getting at government auctions in the USA.

Mr Theo Heyliger was also driving around in a “hot” car.

IN FACT, THEO HEYLIGER’S CAR WAS SO HOT, THAT WHEN JULIAN ROLLOCKS TRIED TO BLACKMAIL OUR DEPUTY PRIME MINISTER, ABOUT DRIVING AROUND IN A STOLEN CAR…………

IT CAUGHT FIRE, AND EXPLODED ON THE DUMP…..

NOW THAT MY FRIEND, IS A HOT CAR!

And then you see our moronic governor down by the dump, trying to “figure out” why there are always fires at the dump.

That’s why Patsy had to die.

Patsy hung out at the dump, collecting knickknacks, and she simply picked up the wrong box to go riffling through,

within days, there was an “accident”.

And first hand witness account say, that Patsy was NOT unconcious, she was screaming in the garbage compressor, before she died.

2 comments

 1. Het feit dat Julian Rollocks, Sarah Wescot Williams hoofd adviseur, een enorm gok probleem heeftis geen geheim.

  Iedereen raakt de slot machines wel eens, en speelt een stuiver hier en daar.

  Maar niet Fantasiese Mr Rollocks.

  Julian Rollocks, houd van hoge inzet poker,

  maar hij is een vreslijke speler, niemand zou dus verrast zijn van de overeenkomst ter zijde tussen Baetsen en Rollocks.

  Dat heet quid pro quo, leer de uitdrukking.

  Heel belangrijk in de politiek.

  Dus hier hebben we Sarah’s top adviseur, tot zijn reet in de gok schulden, die een “hete” Suzuki aan Mr Baetsen verkoopt.

  Ja mensen! De rotzooi wordt net nog zoeter.

  Omdat Baetsen niet de enige was die in een “hete” auto rond reed die Mr Rollocks verondersteld werd te verkrijgen op goevernment veilingen in de USA.

  Mr Theo Heyliger reed ook rond in een “hete” auto.

  FEITELIJK, THEO HEYLIGER’S AUTO WAS ZO HEET, DAT TOEN JULIAN ROLLOCKS PROBEERDE ONZE DEPUTY PRIME MINISTER TE CHANTEREN, OVER HET RIJDENN IN EEN GESTOLEN AUTO………

  hET IN BRAND VLOOG, EO OP DE VUILNIS BELT UIT ELKAAR SPRONG…..

  NU DAT, MIJN VRIEND, IS EEN HETE AUTO!

  eN DAN ZIE JE ONZE debiele governeur beneden bij de vuilnis belt, proberen uit te vinden waarom er altijd vuren op de belt zijn.

  Daarom moest Patsy sterven.

  Patsy hing rondop de stortplaats, knickknacks verzamelend, en ze pakte zomaar de verkeerde doos op om te doorsnuffelen,

  binnen dagen, was er een “ongeluk”.

  En een eerste getuige zegt , dat Patsy NIET bewusteloos was, ze schreeuwde in de vuilnis samendrukker, voor ze stierf.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s